Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. 

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k vám na web umisťuje, tj. na:
  • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
  • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
 
Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
  • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:
  • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, využívání služeb atd.
  • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.
 

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na vás počítač zablokovat. V takovém případě může být funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
 
Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org